Gladhoffe

FB_IMG_1609523293790

Gladhoffe är en liten kennel med hovawart. Kennelnamnet beskriver vad vårt synsätt på hur våra hundar bör vara. Hovawart kan även slarvigt kallas "hoppawart", vilket väl beskriver rasens glada egenskaper.

1. Vi avlar på hundar med låg inavelsgrad, låg sjukdoms historik på släktbasis, som har arbetsintresse men ändå kan vara socialt trevliga familjehundar. 

2. Vi vill att våra Hovawart blir aktiva, sociala och mentalt stabila med en vacker utstrålning. En hovawart skall kunna vara aktiva men även kunna koppla av när det är lugnt dvs det finns en av-på knapp.

3. Vi anser att det viktigt är att djuren är harmoniska, tillgivna, vänliga, sociala och nyfikna, orädda, lekfulla och klarar av att leva ett familjeliv.

4. Hovawart är en aktiv brukshund som behöver regelbunden allsidig fysisk och mental träning för att bli harmoniska och stabila hundar. En hovawart kräver just fysisk och mental träning regelbundet varje vecka.  En ostimulerad hovawart är ingen lättsam hund.

5. Hovawart är även en tysk gårdshund och har naturligt i sig att signalera när något ovanligt händer.Runt 20% av hovawart blir tjänsthundar inom försvarsmakten, räddningshund, service & assistanshund m.m.

6.  En hovawart kan vara kreativ, uppfinnerik och har mycket energi under sina unga år men lugnar ner sig betydligt när det kommit över unghundsåldern. Med rutiner, lugn och tydlighet samt regelbunden sund aktivering märks inte detta så mycket. Min erfarenhet är att desto mer energi och kreativitet desto mer brukshund!!!

Vi följer de rekommendationer som Svenska kennelklubben, jordbruksverket och länstyrelsen har för hundhållning.

Inför varje parningskombination, informerar vi Svenska Hovawartklubbens avelskommitté vad som planeras

Gladhoffe grupp (facebook)

Det finns en inofficell grupp på Facebook för de som äger en hund från kennel Gladhoffe. I denna grupp kan du chatta, lägga upp bilder, filmer m.m. Du får träningstips, hälsotips m.m från uppfödaren och hundägare i gruppen.

Kennelläger i framtiden

- Kennelläger kommer att arangeras inom några år då vi har fler valpköpare att bjuda in. Under lägret kommer senaste kullen att få genomföra MH eller BHP, höft/armbågsröntgen. De andra kullarna kommer att få träffa hundkunniga kollegor för att underlätta träningen. Program och inbjudan skickas då ut seprarat. 

Valp / hundköpare

314

- Du/ Ni skall vara hundvan

- Du/ Ni skall i första hand bo i hus eller annan lämplig lösning.

- Du/ Ni skall vara aktiva med prommenader, cykla, vandra m.m.

- Du/ Ni är inriktade på att gå valp & vardagslydnad med hunden. Fördel om ni är medlem i hundklubb. 

- Du/ Ni skall ha en lösning för hundpassning/rastning när du/ ni jobbar, måste åka bort, ev. får ändrade familjeförhållanden.

- Du/ Ni skall genom mentalbeskrivning för hund och höft & armbågs röntgen mellan 12-18 månaders ålder. 

- Jag kommer som uppfödare att följa upp utvecklingen av valpen/ hunden med telefonsamtal och utvärderingar. Jag vill också få uppdateringar om hunden/kattens hälsotillstånd under hela djurets levnadsperiod.

 

 

Stöd

*  Vi vill stötta våra hund och kattköpare efter att de fått komma till sina nya hem.

 * Vi finns tillgänglig för att du och din hund / katt skall få många härliga år tillsammans.

* Vi önskar få reda på på om den nya familjen ämnar sälja hunden/ katten eller avsluta dess liv.  

* Kan du av någon anledning inte ha hunden/ katten kvar önskar vi få reda på det. Vi vill kunna jälpa er att finna en ny lösning. 

 * Behöver du hundpassning och vi har plats, ställer vi givetvis upp för våra kennelhundar.

 

 

 20160425_185756

Pris på en hovawart

Gladhoffe kostar 14.000 kronor exl. höft och armbågsröntgen, exl mentalbeskrivning/BHP, utställningsbedömning

Planen är att nästa kull (c-kullen) kommer priset att inkludera höft och armbågsröntgen, exl mentalbeskrivning/BHP, utställningsbedömning, varvid priset blir dyrare ca. 18-20.000 kr beroende på parningskostnaden. 

 

received_1380610631974103

Vi finns till för er

Vi vill stötta våra hund och kattköpare efter att de fått komma till sina nya hem.

Vi finns tillgänglig för att ni skall få många härliga år tillsammans.

Vårt uppfödarmål

1. Vid försäljning medföljer registreringsbevis, vaccinationsintyg, aktuell veterinärbesiktning, start set, råd och tips i skriftlig form.

2. Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.

3. Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar som påverkar livet som familjehund.

4. Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman.

5. Prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.

6. Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i rasen; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.

7. Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till rasens sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt avelsmaterial.

8. Försöka hålla sig uppdaterad med forskningsresultat som gäller hund och katters hälsa

9. De valpar och kattungar som inte finner nya hem vid leveransålder påböjas socialisering, uppfostran och lättare träning, därav sänks inte priset.

10. Om valpen/ unghunden eller kattungen av någon anledning behöver omplaceras, önskar vi kunna bistå med aktivt stöd.

 

Vid leverans

  •     Valparna levereras vana att vistas i hundgård/valphage, bilåkande, kattvana, viss vana att gå i koppel, hantering borste, tänder, klor, viss inkallning påbörjad, viss socialisering & fostran är påbörjad, vissa kontaktövningar, rumsrenhetsträning påbörjad ej färdig .m.m.
  •     Valpen får med sig ett startpaket med koppel, halsband, startfoder, matkopp, utfodringsinformation, tips på bra tillbehör och träningstips, m.m.
  •     Vid leverans har valpen genomfört SKK valptest, veterinärbesiktade, vaccinerad 1 gr av 2, registreringsbevis/ stamtavla,
  •     Valpen har tränats i gruppinkallning från 4-5 veckan, kontaktövningar, m.m. men inlärningen är inte befäst så att de förstår inte innebörden i orden/ handlingen.

180

Vi vill att du......

För att få en så bred och objektiv bedömning som möjligt av min uppfödning, vill jag att de som köper valp av Gladhoffes kennel kommer att;

  • att röntga höfter, (vid åldern 14-17 månader)
  • att deltaga på mentalbeskrivning  (vid åldern 14-17 mån)
  • minst en officiell utställning. ( vid 14-17 månader)
  • Ögonlysning (vid 2 års ålder)

Detta är något jag önskar att alla gör med sin hund. Anledningen är att jag vill ha en objektiv bedömning av min uppfödning, för att kunna föda upp friska hundar med bra kvalité.

Mentalbeskrivning (MH)  ett bra sätt att använda sig av för att få grepp om hundens personlighet. MH gör man oftast när hunden är mellan 13-17 månader. MH  beskriver hundens reaktioner i en intensitetsskala medan man under korningen bedömer hundens egenskaper, reaktioner och förmåga att hantera olika situationer utifrån ett ideal.  Till detta kommer miljöpåverkan och effekter av funktionärer under själva testet som gör att endast en halvtimme av hundens liv inte ska fälla ett fullständigt avgörande men det är absolut en viktig del att väga in inför avelsbeslut. Att bara förlita sig på hur hunden beter sig i vardagssituationer är förrädiskt då även en osäker och ängslig hund många gånger visar på goda beteenden i en miljö som är invand och trygg. 

Du kommer att få förslag på olika mentalbeskrivningar som genomförs i området där du bor av mig som uppfödare. Jag ser att mentalbeskrivning görs i åldern 14-17 månader. 

Höft och armbågsröntgen vill jag att alla valpköpare gör vid 14-7 månader. När det gäller höftledsdysplasi så har det en kvantitativ nedärvning. En nedärvning som kräver att man, utöver avelsdjuret, känner till höftledsstatusen på hela familjen (kullsyskon, halvsyskon, moderns och faderns kullsyskon) för att kunna beräkna och minimera risken för ledproblem. Är bara några enstaka kullsyskon till ett avelsdjur röntgat så innebär genast denna okända faktor en rejält ökad risk för problem. Att se om en hund har höftledsdysplasi kan bara en veterinär göra efter att ha läst av hundens röntgenplåtar. Det räcker inte med att titta på hunden och säga att den "ser frisk ut" eller att den "aldrig har haltat", därför kräver jag höftledsröntgen på alla mina uppfödda hundar. 

För tikar ser jag gärna att röntgen inte genomförs för nära inpå löpperioden eftersom det kan påverka resultatet, detta är inte vetenskapligt bevisat men det händer mycket i kroppen under den perioden.

Jag vill att du som valpköpare deltar på en officiell utställning när hunden är runt 14-17 månader för att få en beskrivning av den exteriöra kvalitén utifrån en helhetsuppfattning av rasstandarden.

Utställning får inte genomföras om hunden har påverkan efter sedering efter röntgen,  du måste vänta runt 4 veckor. Kontrollera detta med veterinären.

I denna kull vill jag att ni ögonlyser hunden runt 2 års ålder för att kontrollera om det finns någon ögonsjukdom.  Det kan finnas i denna kombinationen finnas risk för gråstarr. Detta är behandlingsbart med dagen medicinska vetenskapliga teknik.