Om rasen

Historia

Krullhåriga katter har observerats på många håll världen över, förmodligen under lång tid, men åtminstone sedan 1930-talet då de i bl.a. USA kallades karakulkatter efter den pälsfårras vars späda lamm ger persianskinn. Tidigare hade intresset för sådana katter varit ljumt, men när den rödvita hankattungen Kallibunker föddes den 21 juli 1950 var tiden tydligen mogen för att den märkliga pälsen skulle tillvaratas i kattaveln.

Kallibunker föddes av den normalpälsade, sköldpadd-vita honan Serena på en gård i Cornwall. Fadern var okänd, men troligen nära besläktad med modern. Gården och Serena ägdes av Nina Ennismore, som hade viss erfarenhet av rexkaninavel och därför insåg att det skulle vara möjligt att avla fram en ras med krullhåriga katter. Hos henne bodde också kusinen och veterinären miss McAllister, och tillsammans beslöt de sig för att genomföra ett avelsprogram för att fastställa nedärvningen. Efter något år anlitande man också de kända genetikerna A.C. Jude och A.G. Searle för råd och vägledning, vilket också ledde till att nyheten om de krullhåriga katterna spreds. Man beslöt sig för att kalla pälsstrukturen rexad, vilket också ledde till att katterna kallades rex.

Stöd

Vi vill stötta våra hund och kattköpare efter att de fått komma till sina nya hem.

Vi finns tillgänglig för att ni skall få många härliga år tillsammans.

Temprament

En Cornish Rex är livlig, intelligent, nyfiken och mycket företagsam. Den deltar i hög grad i ägarens dagliga sysslor och utvecklar ofta ett mycket personligt förhållande till denne. Obekanta människor väcker vanligen ett vänligt men avmätt intresse.

Den avskyr tvång och kan vara viljestark men är samtidigt mycket läraktig och lyhörd. Den är därför ändå lätt att lära att gå i koppel. Resor och nya miljöer brukar den klara bra.

Rasen passar bäst som innekatt - den älskar värme och uppskattar inte vårt kyliga klimat. Dessutom håller den sig helst hos sin ägare.

Pälsen är mycket lättskött. Till vardags fordras ingen pälsvård och katten fäller mycket sparsamt med hår. Cornish Rex har stort behov av stimulans och om ägaren är borta mycket kan det därför vara bra att skaffa ytterligare en katt. I övrigt har den samma behov som andra katter. Rasen är sund och frisk och så vitt man vet fri från rasbundna ärftliga sjukdomar.

 

Avels inriktning

1. Vid försäljning medföljer registreringsbevis, vaccinationsintyg, aktuell veterinärbesiktning, start set, råd och tips i skriftlig form.

2. Prioritera avel för mentala egenskaper anpassade till rasernas funktion och samhällets krav.

3. Prioritera avel som gynnar avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar som påverkar livet som familjehund.

4. Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion och förebygger förekomsten av icke önskvärda egenskaper hos avkomman.

5. Prioritera avel av katter med naturlig fortplantningsförmåga.

6. Verka för en låg andel nära släktskapsparningar för att därmed minska inavelsökningen i rasen; medverka till att enskilda individer eller grupper av närbesläktade individer inte överutnyttjas i aveln.

7. Verka för att minska antalet avelsrestriktioner, som inte är relaterade till

rasens sundhet men begränsar möjligheterna till ett effektivt utnyttjande av befintligt avelsmaterial.

8. Försöka hålla sig uppdaterad med forskningsresultat som gäller hund och katters hälsa

9. De valpar och kattungar som inte finner nya hem vid leveransålder påböjas socialisering, uppfostran och lättare träning, därav sänks inte priset.